ADHD Symptomen en behandeling

Bij mensen met ADHD reageren de hersenen sneller op prikkels. Dit zijn impulsen, gebeurtenissen en stemmingen. In de volksmond bij Nederlanders grappen we er wel eens om de uitspraak Alle Dagen Heel Druk. Voor de mensen om hen heen wordt het ervaren als energiek, soms fijn en soms iets te.. Grote verschillen tussen kinderen en volwassenen zijn er niet.

Wat is ADHD?

ADHD is een afkorting die staat voor het Engelse Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In goed Nederlands omschreven hebben we het dan over een stoornis met voornamelijk een diversiteit aan kenmerken. Bij het beter leren kennen van de persoon met deze ‘aandoening’ komen steeds meer symptomen duidelijk naar boven, dat kan gaan om:

  1. Aandachtstekort
  2. Impulsiviteit
  3. Hyperactiviteit
  4. Concentratiestoornis
  5. Vergeetachtig zijn

Vooral is de jeugdjaren kan ADHD voor problemen zorgen, bijvoorbeeld op school. Prestaties van leerlingen kunnen hierdoor onder gemiddeld zijn. ADHD is niet leeftijdsgebonden, alleen op latere leeftijd kunnen veel mensen wel beter met de stoornis omgaan. ADD is een stoornis die nauw verband houdt met ADHD. De ontbrekende H geeft daarbij ook precies aan wat bij deze stoornis niet van toepassing is: de hyperactiviteit. ADHD wordt niet door iedereen als een nadeel gezien. Mensen die lijden aan deze stoornis, zijn vaak heel actief en productief in hun werk. Tevens heeft onderzoek aangetoond dat bij de helft van de mensen met ADHD ook sprake is van een bepaalde mate van hoogbegaafdheid.

Hoeveel mensen hebben ADHD?

Er is een verschil in prevalentie tussen kinderen en volwassenen. Prevalentie is een ander woord voor proportie, of populatie en wordt in deze sector vaak gebruikt om cijfers duidelijk te maken.

ADHD percentage bij kinderen

Omdat ADHD voornamelijk bij kinderen, tot maximaal 18 jaar, wordt gediagnostiseerd worden deze cijfers gebruikt in de medische sector. De cijfers bij meerdere onafhankelijke onderzoeken lopen uiteen tussen de 2.9 en 5%. Wat wel vast staat is dat in deze leeftijdsgroep het meerendeel (ca. 75%) man is.

ADHD percentage bij volwassenen

1 tot 2.5% zou deze prevalentie hebben. De man – vrouw verhouding is gelijk (ca. 50%).

Wat zijn de (mogelijke) oorzaken?

Eén van de belangrijkste oorzaken van ADHD is erfelijkheid. Met een vader of moeder die de stoornis heeft, heeft een kind een vergrote kans op ADHD. Ook komt het vaak voor dat binnen één gezin meerdere kinderen de stoornis hebben. Daarnaast spelen omgevingsfactoren ook een rol. Het nuttigen van alcohol of overmatig roken tijdens de zwangerschap vergroot de kans van een kind op ADHD. Ook kan de stoornis zich ontwikkelen door een onregelmatige en chaotische gezinssituatie. Dat duidt er ook op dat de aanleg voor ADHD wel aanwezig kan zijn, maar dat externe factoren de stoornis kunnen verergeren. Ook het overmatig nuttigen van voedingsmiddelen met suiker kan leiden tot een (tijdelijke) verergering van de symptomen.

Welke symptomen horen er bij ADHD?

Ieder kind is wel eens druk, maar druk hoeft niet meteen in te houden dat er sprake is van ADHD. Daarvoor moet er sprake zijn van enkele kenmerkende symptomen gedurende een langere periode. Wanneer er bij een kind minimaal een half jaar sprake is van hyperactief gedrag, een korte spanningsboog en impulsieve gedragingen, dan kan er sprake zijn van ADHD. Het stellen van een diagnose kan dan nog steeds lastig zijn en ADHD zal vastgesteld moeten worden door een specialist na meerdere tests en onderzoeken. Laat duidelijk zijn dat alleen een specialist ADHD vast kan stellen. Vaak drukken ouders of bijvoorbeeld leerkrachten al snel het stempel ADHD op een kind, maar dat is in veel gevallen onterecht.

Zijn er behandelingen beschikbaar?

Voor de behandeling van ADHD wordt meestal medicatie ingezet. Voorbeelden hiervan zijn Ritalin, Concerta en Straterra. Welke medicijnen voorgeschreven worden zijn geheel afhankelijk van de persoon. Vaak is het een zoektocht naar het juiste medicijn, waarbij verschillende opties de revue kunnen passeren.

De medicijnen, verkrijgbaar bij de apotheek, worden vergoed volgens de voorwaarden van de ZVW – basis zorgverzekering. Dus ook de allergoedkoopste zorgverzekeringen bieden deze vergoeding.

Er zijn ook mensen welke veel baat hebben bij een nauwgezet voedingspatroon waarbij zoveel mogelijk kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen vermeden worden. Daarnaast zijn er ook mensen waarop gedragstherapie succesvol kan worden ingezet. Deze therapie gaat vaak wel in combinatie met het gebruik van medicijnen.