Autisme

Zorgvergelijker » Aandoeningen & ziektebeelden » Autisme

Autisme is een aandoening welke moeilijk in een paar zinnen te omschrijven is. Tegenwoordig wordt dan ook gesproken van het autisme-spectrum. Tot dit spectrum behoren een aantal autistische stoornissen. 80% van de diagnoses betreft man, 20% vrouw. Opmerkelijk is dat symptomen bij vrouwen zich anders uiten dan als bij mannen. De oorzaak is te vinden in de ontwikkeling van de hersenen voor en na de geboorte. Een mooie herkenbare kant van autisme is dat mensen vaak ergens positief in uit blinken.

Enkele kenmerken van het autisme-spectrum

Veel gehoorde ziektebeelden welke hieronder vallen zijn:

  • Asperger
  • PDD-NOS (Pervasise Developmental Disorder-Not Otherwise Specified)
  • McDD (Multiple complex Developmental Disorder)

Daar autisme zo’n breed begrip is, kun je stellen dat het zich bij elke patiënt wel op andere manieren uit. Algemene overeenkomst is dat er een stoornis in het communicatievermogen ligt, die ook weer op verschillende manieren naar buiten komt. Het autistisch spectrum wordt ook vaak beschreven met de term pervasieve (vrije vertaling: indringende) stoornissen, al is deze term nog omvattender. Autistische stoornissen verschijnen al in de eerste levensjaren.

Welke symptomen zijn kenmerkend?

Het hebben van een contactstoornis, dan wel heel afzijdig, dan wel juist heel veel praten. In het laatste geval is het echter éénrichtingsverkeer, in beide gevallen vindt de patiënt zijn medemensen echter ondoorgrondelijk en het inlevingsvermogen in anderen is dan ook een ongrijpbaar iets voor hem/haar.

Communicatiestoornis, vaak een vreemd woordgebruik, aparte manier van stemgebruik en vaak vervallen in herhalingen. Gevoelens verwoorden is heel moeilijk.

Kleine belevingswereld, mensen met een autistische stoornis hebben slechts belangstelling voor enkele zaken en focussen zich hier helemaal op, zij kunnen tijdenlang met iets (voor anderen) eenvoudigs bezig zijn en hier ook steeds op terug komen.

Beperkter of geen inlevingsvermogen, wat zich uit in moeite hebben om zich iets voor te stellen wat in het verleden of in de toekomst ligt. Ze worden snel afgeleid door gedachten en kunnen zich daardoor slecht voorbereiden op zaken die gaan komen en hebben eenvoudige afbeeldingen nodig die hen iets duidelijk maken wat niet in het hier en nu gebeurt.

Zijn er behandelingen of medicijnen?

Autisme genezen is niet mogelijk, voor zover dat gewenst zou zijn. Echter is met intensieve behandeling wel een aanzienlijke verbetering mogelijk als het gaat om de kwaliteit van leven. Belangrijk in dit geheel is grote regelmaat te scheppen en proberen onverwachtse gebeurtenissen te voorkomen. De behandeling en de omgeving zullen er rekening mee moeten houden dat de patiënt niet meer dan één ding tegelijk aan zijn hoofd moet hebben en de patiënt heeft veel aandacht nodig. Reeds bij de opvoeding staat de begeleiding centraal in de ontwikkeling van de autistische patiënt.

Medicijnen worden bij uitzondering voorgeschreven, dit om angst en druk gedrag te temperen.