Psychose: dit is het

Een psychose is een moment waarop iemand het contact met de werkelijkheid verliest. Een psychose komt het meeste voor bij mensen vanaf 15 jaar en hangt vaak samen met andere psychische aandoeningen of drugsgebruik. Een psychotisch persoon kan hallucinaties hebben, waanbeelden en denkt zeer verward. De aanleg voor psychoses ligt deels in de persoon, en kan door veranderingen van de toestand van de hersenen leiden tot het zien en horen van zaken die er niet echt zijn. Meestal ontstaan psychoses op stressvolle momenten, wanneer de patiënt niet in staat is de draaglast te verwerken. Overigens is het niet zo dat er een belangrijke erfelijke aanleg is, psychoses komen niet aantoonbaar vaker terug binnen familieverband dan daarbuiten.

Dit zijn veel voorkomende kenmerken

  • Het waarnemen van zaken die er in werkelijkheid niet zijn.
  • Het horen van stemmen.
  • De overtuiging hebben in contact te staan met een hogere macht of buitengewone gaven te hebben.
  • Verwarde gedachtengang en daardoor problemen te communiceren met de omgeving.

Hoe kan je psychose behandelen

De aanleg voor psychoses is vrijwel zeker niet te genezen en er is derhalve een tweeledige behandeling die erop gericht is om de verschijnselen tegen te gaan. Zonder een goede medicatie is namelijk geen behandeling mogelijk. Deze medicatie bestaat tegenwoordig vaak onder andere uit uit de neurotransmitter Dopamine, die zeer exact en individueel gedoseerd dient te worden.

In combinatie met deze medicatie kan dan na verloop van tijd gepoogd worden om de patiënt te leren omgaan met de verschijnselen van een psychose. De therapie dient gericht te zijn op regelmatigheid em familie wordt intensief betrokken in het proces, waarbij vaak een opname of dagtherapie een eerste stap in de goede richting kan zijn.