Zorgvergelijker » Uitvaartverzekering » Gezondheidsvragen

Gezondheidsvragen van uitvaartverzekeraars

Wil je een uitvaartverzekering afsluiten, dan kan wordt je in eerste instantie direct geaccepteerd. Wel is het belangrijk dat je eerlijk handelt, en dus niet een verzekering gaat afsluiten terwijl je al weet dat je op korte termijn komt te overlijden. Verzekeraars hebben in de polisvoorwaarden voorwaarden bij ziekte opgenomen. Welke dit zijn, lees je hieronder.

Iedere verzekeraar doet het anders

December 2019 is deze dit onderzoek gedaan, de vragen tref je hieronder.
April 2020 is het onderzoek naar de beste uitvaartpolis gepubliceerd.

Ardanta gezondheidsragen

 1. 1. Lijdt of leed de verzekerde de afgelopen 5 jaar aan een ziekte, kwaal of gebrek?
 2. 2. Heeft de verzekerde de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd?
 3. 3. Gebruikt de verzekerde op dit moment medicijnen?

  Ardanta Logo

  Ardants zal de aspirant-verzekerde bij het verwerken van de aanvraag deze direct accepteren, aanvullende vragen stellen of afwijzen. In sommige situaties wordt er een nieuwe premie aangeboden.

  Dela gezondheidsragen

  1. 1. Heeft de verzekerde een aandoening, ziekte, gebrek of zijn er klachten met betrekking tot de gezondheid?
  2. 2. Is de verzekerde onder behandeling en/of controle van een huisarts, de laatste drie jaar onder behandeling en/of controle geweest van een specialist?
  3. 3. Heeft hij/zij in de afgelopen zes maanden een medisch onderzoek (zoals onder andere een bloed- en/of urineonderzoek, röntgenfoto’s, MRI of CT-scan) ondergaan?

  Dela Logo

  Dela zal de aspirant-verzekerde bij het verwerken van de aanvraag deze direct accepteren, aanvullende vragen stellen of afwijzen. In sommige situaties wordt er een nieuwe premie aangeboden.

  Beste en goedkoopste uitvaartverzekering?

  Uitvaartverzekering Premie Overzicht

  Monuta gezondheidsragen

  1. 1. Staat de verzekerde onder controle van een (huis)arts of specialist of heeft hij/zij de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd? Indien ja, toelichting geven.
  2. 2. Gebruikt de verzekerde medicijnen? Zo ja, licht toe.

  Monuta Logo

  Monuta zal de aspirant-verzekerde bij het verwerken van de aanvraag deze direct accepteren, aanvullende vragen stellen of afwijzen. In sommige situaties wordt er een nieuwe premie aangeboden.

  Nuvema gezondheidsragen

  1. 1. Wat is de lengte van de verzekerde (lengte in centimeter)?
  2. 2. Wat is het gewicht van de verzekerde (gewicht in kilogram)?
  3. 3. Heeft de verzekerde een aandoening, ziekte, klacht of gebrek? Zo ja, licht toe.
  4. 4. Gebruikt de verzekerde medicijnen? Zo ja, licht toe.
  5. 5. Is de verzekerde de laatste 3 jaar onder doktersbehandeling geweest?

  Nuvema zal de aspirant-verzekerde bij het verwerken van de aanvraag deze direct accepteren, aanvullende vragen stellen of afwijzen. In sommige situaties wordt er een nieuwe premie aangeboden.

  PC Hooft

  Er zijn géén gezondheidsvragen bij aanvraag. Er wordt gewerkt met standaard 2 wachtjaren, ook wel carenzjaren genoemd. Als er in deze eerste 2 jaar geen overlijden is gemeld op de polis volgt daarna onder normale omstandigheden een automatisch stilzwijgende acceptatie. De eerste 2 jaren is de verzekerde niet verzekerd.

  Yarden gezondheidsragen

  1. 1. Is de verzekerde in de laatste drie jaar behandeld voor een hartinfarct, herseninfarct of hersenbloeding?
  2. 2. Is de verzekerde in de laatste drie jaar behandeld en opgenomen geweest in een ziekenhuis voor een behandeling van kanker, een HIV-infectie, psychiatrische ziekten of aandoeningen van de longen?
  3. 3. Heeft de verzekerde een ziekte of aandoening waarmee de levensverwachting vanaf heden minder dan drie jaar is?

  Yarden zal de aspirant-verzekerde bij het verwerken van de aanvraag deze direct accepteren, aanvullende vragen stellen of afwijzen. In sommige situaties wordt er een nieuwe premie aangeboden.