Zorgpremie 2022 vergelijken

Zoals elk jaar verandert er steeds weer iets aan de zorgverzekering. Ieder jaar krijgen we als particuliere verzekerde te maken met wijzigingen in de polisvoorwaarden, het basispakket en de zorgpremie. Dat is voor de zorgverzekering van 2022 niet anders zijn. De inhoud van het basispakket en de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering voor 2022 verschillen op enkele punten ten opzichte van de zorgverzekering van 2021. Daarnaast neemt elk jaar de hoogte van de zorgpremie toe, zo is Anderzorg ook weer duurder geworden.. Voor iedereen die in Nederland woont, is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.

Dat de zorgpremie omhoog gaat, en je flink duurder uit bent is wel duidelijk. En dat ligt niet alleen aan Corona.

Zorgverzekering vergelijken?

Zorgvergelijker 2022

Vergelijk zorgpremies onderling met elkaar

Vergelijking van premie 2020
  • De goedkoopste zorgverzekering heeft Anderzorg: €85.00 per maand bij € 885,- eigen risico.
  • De duurste zorgverzekeraar is CZ: €127.45 per maand bij € 385,- eigen risico.
  • Verschil tussen vrije zorgkeuze en beperkte keuze bedraagt tussen de € 15,- en € 20,- per maand.
  • Zorgpremie is NOOIT inkomensafhankelijk, het maakt absoluut niet uit of je in de bijstand zit of grootverdiener bent.

Berekenen of kijken in de tabel?

Verzekering € 385,- eigen risico € 885,- eigen risico
Anderzorg Naturapolis €110,00 €85,00
BeSured Naturapolis €115,25 €95,25
Bewuzt €107,95 €92,95
CZ Natura €114,95 €97,45 Restitutiepolis €127,45 €109,95
Ditzo Natura €107,90 €90,40 Combinatiepolis €114,95 €94,95

Zoals je ziet zijn de onderlingen verschillen in hoogte van de premie groot. Het is zeker de moeite waard om met de zorgvergelijker de verschillende zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken. Het kan namelijk enorm lonen om over te stappen naar een andere zorgverzekering.

Wat is de zorgpremie?

Het afsluiten van een verzekering waardoor je aanspraak kan maken op zorg, de zorgverzekering dus, is verplicht vanaf 18 jaar. Zodra je een zorgverzekering hebt afgesloten, dan betaal je per maand een vast bedrag. Dit is de zorgpremie. Ieder jaar wordt de zorgpremie opnieuw vastgesteld door de zorgverzekeraars. Voor iedereen die een zorgverzekering heeft, is de zorgpremie gelijk. De verschillende verzekeraars maken dus geen onderscheid in leeftijd, sekse of gezondheid. De hoogte van de zorgpremie verschilt echter wel tussen de verschillende aanbieders van zorgverzekeringen. De inhoud van de basisverzekering is wettelijk bepaald en daarom overal hetzelfde. Maar de hoogte van de premie kan nogal eens verschillen. Dit komt omdat het zorgstelsel in Nederland erop gebouwd is dat de verschillende zorgverzekeraars met elkaar moeten concurreren. Op deze manier bepaalt de werking van de markt de prijs van de zorgverzekering en kunnen de zorgverzekeraars onderling geen prijsafspraken maken.

Hetzelfde basispakket, verschillende prijzen

Zoals al aangegeven is het basispakket bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. De inhoud van het basispakket is namelijk wettelijk vastgesteld. Maar de zorgpremie die de aanbieders van de zorgverzekering rekenen, kan onderling sterk verschillen. De hoogte van de zorgpremie wordt bepaald door een aantal vaste onderdelen. Deze onderdelen opgeteld vormen de hoogte van de zorgpremie. De prijsverschillen komen onder andere tot stand door het verschil in kwaliteit. Hoewel de basisverzekering over hetzelfde moet zijn, kan het prijsverschil zitten in de service die je krijgt. Daarnaast sluiten zorgverzekeraars contracten af met zorgverleners. En deze zorgcontracten kunnen sterk verschillen. Dit heeft ook invloed op de hoogte van de zorgpremie.

De opbouw van de zorgpremie 2021

Alle inwoners van Nederland zijn wettelijk verplicht om minimaal een basiszorgverzekering te hebben. De inhoud, en dus de dekking, van deze basisverzekering wordt door de overheid vastgesteld. En is dus voor elke aanbieder van zorgverzekeringen hetzelfde. Zoals hierboven uitgelegd kunnen de prijzen van de zorgpremies onderling tussen de zorgverzekeraars wel verschillen. Dit komt voornamelijk door de verschillende afspraken die zorgverzekeraars maken met de zorgaanbieders. Het bedrag waaruit de zorgpremie bestaat, bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Ten eerste is dat, uiteraard, de zorg. Ongeveer 85% van de betaalde zorgpremies gaat naar de zorg. Hierbij kun je denken aan de ziekenhuiszorg, de medicijnen die je gebruikt, huisartsenzorg en de psychologische zorg. De verschillende zorgverzekeraars maken afspraken met de zorgaanbieders om zo de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor kun jij als verzekerde alleen terecht bij de zorgaanbieders waarbij jouw zorgverzekeraar een afspraak en dus een zorgcontract heeft.
  • Gemiddeld wordt er 12% van de zorgpremie besteed aan geneesmiddelen. Net zoals met de zorgkosten, maakt de zorgverzekering afspraken met de verschillende geneesmiddelenaanbieders. Ook hier probeert de zorgverzekering de kosten zo laag mogelijk te houden. Zijn er medicijnen van verschillende merken met dezelfde werkzame stoffen? Dan wordt er gekozen voor de goedkoopste variant om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden.
  • Daarnaast bestaat de hoogte van de zorgpremie uit de kosten voor bedrijfsvoering en personeels- en administratiekosten. Gemiddeld rekent een zorgverzekeraar 3% tot 5% van de zorgpremie voor eigen bedrijfskosten.
  • Als laatste is een zorgverzekeraar verplicht om een wettelijk reserve te hebben. Deze wettelijke reserve fungeert als buffer bij eventuele risico’s. Daarnaast moet elke zorgverzekeraar kunnen voldoen aan de eisen van De Nederlansche Bank. De zorgverzekeraar rekent ongeveer 2% van de zorgpremie voor deze wettelijke reserve.

De zorgverzekering vergelijken

Tegen het eind van het jaar beginnen veel mensen na te denken over hun zorgverzekering. Zodra de eerste premies bekend zijn, gaan mensen de verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Het kan namelijk enorm lonen om de tijd te nemen om de verschillen in zorgpremie en polisvoorwaarden goed door te nemen. Bovendien is het belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben voor welke zorg je jezelf wilt verzekeren. Het is van belang dat je niet onderverzekerd bent, maar ook niet oververzekerd. Verwacht je bijvoorbeeld dat je extra zorg nodig zult hebben? Dan is het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering vaak aan te raden. Wanneer je de verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijkt, kijk je dus naar de verschillen in premie, dekking en eigen risico.

Het eigen risico van de zorgverzekering

In Nederland is er sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2022 is het verplicht eigen risico € 385,-. Dit is het bedrag dat jij uit eigen portemonnee moet betalen wanneer jij gebruik maakt van de zorg. Het eerste deel van de gemaakte kosten betaal je dus zelf. En de rest van de kosten wordt door jouw zorgverzekering betaalt. Het verplichte eigen risico is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Naast het verplichte eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Door middel van het vrijwillige eigen risico kun je je eigen risico verhogen. Wanneer je bijvoorbeeld verwacht dat je weinig zorg nodig zult hebben, dan kun je ervoor kiezen om een hoger vrijwillig eigen risico te nemen. Bovendien geldt de algemene regel: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de zorgpremie.

Zorgtoeslag

Omdat het in Nederland verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten, kan het voorkomen dat mensen moeite hebben met het betalen hiervan. Daarom kun je aanspraak maken op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren in de kosten van de zorgverzekering. Of je en hoeveel zorgtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen. De zorgtoeslag is namelijk bedoeld voor mensen die een lager inkomen hebben en daardoor moeite hebben met het betalen van de zorgverzekering. Heb je een heel hoog inkomen, dan zal je geen zorgtoeslag ontvangen.