Burn-Out

Opgebrand, moe, slechte concentratie, futloos, spierpijn, niet uitgerust wakker worden. Mensen met een burn-out ervaren een scala aan klachten. Een Burnout wordt als eerste door de getroffene ervaren als persoonlijk falen. Dit terwijl het eigenlijk een samenloop van (werk-)omstandigheden vormt + privé omstandigheden. Hierbij spelen onder andere de relaties met mensen op het werk (of elders) en eventuele klanten of leveranciers en de sociale context een belangrijke rol.

Bij een burnout-situatie onstaat er een gebrek aan balans tussen geven en nemen, wat dus inhoudt dat er altijd minstens twee partijen bij betrokken zijn. Wanneer de steeds groter wordende energie, die wordt gestoken in het herstellen van deze relatie, onbeantwoord blijft raakt de patiënt in een negatieve spiraal. Hierdoor gaat de ontstane spanning zich steeds meer uitbreiden naar andere situaties en relaties in het persoonlijke leven buiten het werk om, totdat de weg terug niet meer op eigen benen bewandeld kan worden.

Een burnout is niet aan leeftijd gebonden en de problemen kunnen toenemen naarmate de leeftijd stijgt. Er is zelden één bepaalde reden aan te wijzen voor een burnout, het is meestal een complex geheel van factoren bestaand uit stress veroorzakende zaken in de omgeving en een bepaalde persoonlijkheid. Wanneer dit jaren achtereen doorgaat komt er een moment waarop de bekende druppel komt die ervoor zorgt dat iemand het niet meer aan kan en op dat moment komen de kenmerken van een burnout naar voren.

Kenmerken van burn-out

 • Emotionele uitputting en ongewone vermoeidheid
 • Verminderde prestaties, meer fouten maken en het uit de weg gaan van verantwoordelijkheden
 • Wisselende houding op het werk met verhoogde strijdlust en vermindering van interesse en motivatie
 • Problemen in communicatie met collegae en relaties, onvermogen om evenwichtig met emoties om te gaan
 • Soms een koude en cynische houding
 • Verhoogd ziekteverzuim, te laat op het werk verschijnen, elders (willen) solliciteren.

7 fases tijdens dit proces

Een beginnende burnout is te herkennen aan de volgende fases waarin een persoon terecht komt:

 1. De eerste waarschuwingssymptomen zijn chronische vermoeidheid of juist hyperactiviteit
 2. Meer afstand nemen tot je omgeving en de zaken waar je mee bezig bent.
 3. Emotioneel heftigere reacties in bepaalde situaties (irritatie, verdriet of schuldgevoel)
 4. Vermindering van de prestaties
 5. Eenzaamheid, emotionele vervlakking en onverschilligheid
 6. Slaap- en rugproblemen
 7. Gevoelens van onzekerheid, geen zin meer zien in dingen en het leven en een voor de persoon ongewone negativiteit, resulterend in een depressie met angstgevoelens

Hoe kan je het behandelen?

De aangeboden behandelingen lopen zeer sterk uiteen. Van rust- en kuuroorden tot aan gecombineerde lichamelijke, gedragsmatige en mentale therapieën. Erg belangrijk hiervoor is de diagnose en het tijdstip waarop de burnout wordt aangepakt. Er is een wezenlijk verschil van aanpak voor en na het punt waarop de patiënt ‘afgeknapt’ raakt, waardoor de energie geheel weg is en de oververmoeidheid een minder intensieve therapie vaak ontoereikend maakt.