Depressie symptomen en behandeling

Een depressie is in eenvoudige woorden gezegd eigenlijk een langdurige periode van somberheid. Gevoelsmatig kan je nergens meer plezier in hebben. Dit kan weken zijn, maar meestal gaat het om langdurige klachten van meerdere maanden. Wanneer tijden van teneergeslagenheid afgewisseld worden met perioden waarin juist veel activiteit, overdreven vrolijkheid en extreme opgewondenheid, dan spreekt men meestal over een manische depressie. Depressie en manische depressie mogen dan ook niet door elkaar gehaald worden, het zijn twee verschillende zaken die een verschillende benadering vereisen.

Symptomen van depressie

Los van het kenmerk somberheid is er veelal sprake van een combinatie van onderstaande verschijnselen:

  • Problemen met slapen, in slaap vallen of weer snel wakker worden. In andere gevallen juist een gebrek aan energie om op te staan.
  • Eetproblemen, geen zin hebben om te eten. Hierdoor neemt de energie weer verder af, waardoor een negatieve spiraal ontstaat.
  • Verminderde wil tot communicatie, bijvoorbeeld met praten en vrijen met de partner of afsluiten van contact met de verdere buitenwereld.
  • Het oncentratievermogen vermindert en het geheugen laat de patiënt in de steek.
  • Angstgevoelens, besluiteloosheid en nergens geen zin meer in.

Wat zijn de oorzaken van een depressie?

Depressieve gevoelens zijn bijna altijd het gevolg van een combinatie van biologische, sociale en psychische factoren. Op biologisch gebied is erfelijkheid de belangrijkste factor om deze vervelende gevoelens te ervaren. Sommige families hebben duidelijk meer depressies dan andere families.

Waar bij de ene mens depressie begon in de jonge leeftijd kan dit bij de ander op late leeftijd openbaren. Traumatische jeugdervaringen worden vaak genoemd, maar in een warm bedje opgroeien geeft ook absoluut geen garantie op de mentale gesteldheid. Zo kan een ingrijpende levensgebeurtenis alles plots veranderen. Zelf ziek worden, hersenletsel, zorgen maken over de gezondheid van een ander en het verlies van een dierbare uitten zich in depressieve klachten. Een verandering in leefsituatie zoals scheiding of (familie) ruzies hebben anderzijds ook een enorme impact.

Depressies behandelen

Wanneer een depressie tijdelijk van aard is, is dit veelal goed te behandelen. Niemand hoeft zich te schamen voor zijn depressie, want 15% van de bevolking heeft in zijn leven één of meer depressies. De huisarts zal je als eerste doorsturen naar de praktijkondersteuner. Deze biedt een luisterend oor en kan tips geven. In de beginfase kunnen gesprekken en beweging klachten al verminderen. Afleiding zoeken, in de vorm van ontspanning is altijd goed. Wanneer de depressie op deze manier onvoldoende te behandelen is kan therapie goed helpen. Zo zijn er soorten van gespreks- en psychotherapie waar hele goede resultaten mee geboekt worden. Toch wordt er ook veel naar behandeling met medicijnen gekeken.

Medicijnen bij depressie

De huisarts kan al snel antidepressiva, zoals oxazepam en citalopram voorschrijven. Deze medicijnen vlakken de gedachte meer af, waardoor men vaak euforisch reageert. Anderzijds worden gevoelens afgevlakt.