Kinderopvangtoeslag berekenen (2023)

De kinderopvangtoeslag is een financiële tegemoetkoming door de Belastingdienst (Mijn Toeslagen). Met deze toeslag worden de kosten voor kinderopvang grotendeels vergoed. In dit artikel lees je wanneer je er recht op hebt en hoe je het kan aanvragen. Bovendien kan je met de overzichtelijke tabel berekenen hoeveel geld je terug kan krijgen. Ook andere bedragen zoals het maximumbedrag per uur. Deze belangrijke informatie en nog vele andere vragen komen op Zorgvergelijker aan bod. Na het bekijken van dit artikel zal je alles gelezen hebben wat je moet weten over kinderopvangtoeslag 2023.

Maximaal uurtarief en teruggave

De vastgestelde regels van deze toeslag zijn namens de Rijksoverheid in Nederland vastgesteld. Dat betekent dat voor opvang de kosten per uur wel hoger mag zijn. Echter wordt daar geen extra toeslag als teruggave voor gegeven. Dat is tijdens het berekenen van de hoogte duidelijk zichtbaar.

Hoeveel de vergoeding is, de tarieven van 2023

20 december 2022: Eind januari 2023 komt er nog een kleine correctie op je ontvangen toeslag. De onderstaande maximale vergoedingen zijn actueel.
Toetsing maximaal uurtarief 2023 door de kinderopvang.

  • Dagopvang (kinderdagverblijf): € 9,06 per uur
  • Buitenschoolse opvang (BSO): € 7,79 per uur
  • Voorschoolse opvang (VSO): € 7,79 per uur
  • Gastouderopvang: € 6,80 per uur
  • Desalniettemin mag de opvang voor je kind een hoger bedrag vragen, daarover kan echter geen toeslag worden ontvangen. In praktijk zie je dit dan ook nauwelijks.
    Rekenvoorbeeld: je kind gaat 32 uur per maand naar de dagopvang en dit kost € 9,35 per uur. Dan mag je 29 cent extra zelf te betalen (€ 9,35 – 9,06 = € 0,29).

Maximaal belastbaar inkomen

Indien het toetsingsinkomen 2023, € 207.680 of meer bedraagt, ontvangen de toeslagpartners 33,3 procent geld terug over het maximale uurtarief voor het eerste kind. De netto te betalen kinderopvang kosten over het tweede kind of meer kinderen zijn altijd hoger dan 67%. Voorwaarde is dan wel om in datzelfde jaar gebruik te maken van de opvang.

Kinderopvangtoeslag 2023 berekenen met tabel

In deze tabel zie je de maximale teruggave, uitgedrukt in percentage. Er zijn verschillen tussen het eerste kind en tweede kind.
(gezamenlijke) toetsingsinkomen Eerste Kind Tweede Kind
Tot € 26.944,- 96% 96%
Tot € 32.715,- 92,5% 95,0%
Tot € 35.500,- 90,5% 94,6%
Tot € 40.334,- 88,7% 94,5%
Tot € 45.018,- 86,6% 94,5%
Tot € 51.267,- 83,7% 94,5%

Deze tabel is ingekort en gaat veel verder. Zo krijg je bij een inkomen van € 126.832 of hoger nog altijd 33% of meer. Dat geldt voor het eerste kind, bij het tweede kind is dit altijd meer als 67%. Je kan ook het volledig overzicht van de exacte bedragen zien. Net zo eenvoudig berekenen bij de Rijksoverheid. Voor een proefberekening kies je de Belastingdienst Toeslagen.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Met het regelen van kinderopvang gaan kosten gepaard. Echter is voor vele ouders opvang van de kinderen noodzakelijk. Immers zijn er vele huishoudens waarbij allebei de ouders een baan hebben. Natuurlijk is het mogelijk om minder te gaan werken of om er voor te kiezen om huisvrouw of huisman te worden, maar voor vele gezinnen is dit niet een optie. Ze kunnen simpelweg geen tweede salaris missen om de financiële huishouding maandelijks rond te krijgen. Daarom kiezen velen er voor om hun jonge kinderen overdag naar de kinderopvang te brengen.

Kinderdagverblijven zijn er speciaal op gericht om peuters die nog geen leerplicht hebben op te vangen. Gratis is dit echter niet: hier dient betaald voor te worden. Echter is het mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen bij de Belastingdienst: de kinderopvangtoeslag. Hierbij betaal je zelf elke maand de rekening aan het kinderdagverblijf, maar de Belastingdienst zal er vervolgens voor zorgen dat je de toeslag uitbetaald krijgt. Kinderopvangtoeslag krijg je echter niet zomaar. Je dient wel aan een aantal eisen te voldoen voordat je hier aanspraak op kunt maken.

Aan welke eisen moet je voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen voordat je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Ten eerste moet je kunnen bewijzen dat jouw peuter of peuters daadwerkelijk naar een kinderdagverblijf of gastouder gaan. Dit kan aangetoond worden middels een registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang. Zo kan gecontroleerd worden of jouw kind ook daadwerkelijk naar een kinderdagverblijf of gastouder toe gaat. Het is mogelijk om kindertoeslag te krijgen als je geen werk hebt. Het hebben van één of twee banen voor beide ouders is dus niet per se een vereiste voor deze toeslag. Tot slot dien je zelf een aanvraag te doen voor kinderopvangtoeslag 2023. Kinderopvangtoeslag aanvragen doe je bij ‘Mijn Toeslagen.nl’. Hiervoor kan de ouder inloggen met zijn of haar DigiD en de gegevens invullen.

De toeslag krijg je als voorschot, na het einde van het jaar krijg je een jaaroverzicht van de opvang. Hierin is de specificatie opgenomen van het aantal uren + tarief. Met deze gegevens kan het volledige bedrag als teruggave worden vastgesteld.

Wat is de hoogte van deze toeslag?

Het bedrag dat je terug ontvangt als kinderopvangtoeslag is geen vast gegeven. Er zijn een diverse factoren van invloed op de hoogte van deze toeslag. Echter moet hierbij gesteld worden dat 2023 een goed jaar is om kinderopvangtoeslag aan te vragen: over de gehele linie ontvangen ouders hogere toeslagen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit is een goede motivatie om eens snel te berekenen wat jouw kinderopvangtoeslag voor dit jaar kan zijn. Dit kun je eenvoudig en snel via de site van de Belastingdienst doen. Deze houdt rekening met de eerder genoemde factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het bedrag.

Want er zijn een aantal elementen welke bepalen hoeveel toeslag je nu uiteindelijk krijgt. Immers krijg je niet zomaar alle kosten vergoed. De vuistregel is over het algemeen: hoe minder je verdient, hoe meer kinderopvangtoeslag je kunt ontvangen. Je dient echter wel altijd een eigen ouderbijdrage af te staan. Ook geldt er een maximumtarief, welke lager kan zijn dan de kosten van het verblijf of de gastouder. Deze dien je, in dat geval, zelf te betalen.

Ten eerste zijn de twee belangrijkste factoren de hoogte van je eigen inkomen (en eventueel dat van je partner) en de hoogte van de kosten die gepaard gaan met de kinderopvang. Ten tweede kan het voordelig zijn wanneer meerdere van je kinderen naar een kinderdagverblijf of gastouder gaan. In dat geval is het mogelijk dat een groter deel van de kosten vergoed worden middels de toeslag. Als laatst is de toeslag afhankelijk van het soort opvang waarvoor je kiest (bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder). Daarbovenop gaat het per saldo om het aantal uren in de week dat je hiervan gebruik maakt.

Ook kinderopvangtoeslag als je ondernemer bent?

Ook als eigen ondernemer heb je recht op kinderopvangtoeslag wanneer jouw kinderen een aantal uren in de week naar de kinderopvang gaan. Hiervoor dien je winst uit eigen onderneming te verdienen of inkomsten te vergaren middels je werk als freelancer of ZZP’er (check zorgverzekeringen voor de ZZP’er). Deze toeslag geldt wel alleen voor de uren die je ook daadwerkelijk spendeert aan je bedrijf. Woon-werkverkeer valt hier niet onder. Dus alleen de ‘echte’ werkzaamheden tellen mee.

Meer toeslagen voor kinderen

Omdat je mogelijk 1 of meerdere kinderen hebt kan je ook in aanmerking komen voor vergoedingen. Zo heb je mogelijk recht op kindgebonden budget, een inkomensafhankelijke toeslag. Kinderbijslag daarentegen is niet inkomensafhankelijk.