Zorgvergelijker » Toeslagen » Kindgebonden Budget 2021

Kindgebonden Budget 2021 – Kindertoeslag

Eerst volgende uitbetaling: Vrijdag 20 augustus voor de maand september 2021.
Daarop volgende uitbetaling: Maandag 20 september voor de maand oktober 2021.

Heb je één of meerdere kinderen, in de leeftijd tot 18 jaar? Dan heb je mogelijk recht op Kindgebonden budget in 2021. Hoeveel dat is kan je in het onderstaande overzicht berekenen. Deze toeslag ontvang je naar alle waarschijnlijkheid ook al omdat dit automatisch wordt uitgekeerd door de Belastingdienst Toeslagen. Zelf aanvragen is niet nodig. T.o.v. 2020 is de kindertoeslag in 2021 hoger. Daarom is het extra interessant te ontvangen.

Wat is de inkomensgrens?

Niet iedereen ontvangt deze toeslag, de gedachte is dat ‘de rijken’ dit niet nodig hebben. Voor ouders met modaal of een laag inkomen is deze financiële tegemoetkoming meer dan wenselijk. Bovendien is geen minimaal inkomen nodig, desalniettemin is de inkomensgrens een maximaal belastbaar inkomen.

  • De hoogte van het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Daar bovenop is er een daadwerkelijk verschil tussen wel of geen toeslagpartner. De inkomensgrens met mag maximaal € 99.000,- per jaar zijn.
  • Zonder toeslagpartner is de inkomensgrens € 70.000,- voor 2021.
  • Wil je het kindgebonden budget 2021 berekenen? Dat doe je eenvoudig met de onderstaande tabel.

Recent kwam deze toeslag nog positief in het nieuws: veel gezinnen hebben voor dit jaar een financiële meevaller omdat het kindgebonden budget hoger is dan in 2020. Bovendien is er een verruiming van deze voorziening. Toch weet nog altijd niet iedereen van het bestaan van deze vergoeding af. En dat is vreemd, want dit kan je ieder kwartaal een aanzienlijke financiële ondersteuning bieden. Echter is het zo dat je het kindgebonden budget gelukkig veelal niet zelf zult hoeven aan te vragen. Hier krijg je vanzelf bericht over als je er recht op hebt. De kans dat je het misloopt is dus klein.

Enkele belangrijke weetjes

  1. Maximale toeslag bij bruto verzamelinkomen tot € 38.181, zonder toeslagpartner inkomen tot € 21.431,-. Daarna wordt het in stappen afgebouwd met 6.75%.
  2. Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan € 116.613,- voor de alleenstaande ouder. Bij geregistreerde partners is dat € 147.459,-.
  3. De maximale hoogte is € 1185,- per jaar uitbetaling bij 1 kind, bij 2 kinderen is het maximaal € 2.190,-, bij 3 kinderen € 3.031,- en bij nog meer kinderen een verhoging van € 544,- per kind

Opmerking: Bij co-ouders is het zo dat het kind op 1 woonadres, van de vader of moeder is ingeschreven. Het inkomen van deze ouder is leidend bij het berekenen voor het kindgebonden budget 2021, kinderbijslag en tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Tabel Kindgebonden Budget

Tabel kindgebonden budget 2021 berekenen
Samenstelling huishoudenHoogte bedrag
Gezin met 1 kind€ 1.200,-
Gezin met 2 kinderen€ 2.220,-
Gezin met 3 kinderen€ 3.144,-
Gezin met 4 kinderen, ieder extra kind € 912,-€ 4.056,-

Het kan gebeuren dat je er recht op denkt te hebben maar dat je geen bericht ontvangt. In dat geval zul je er zelf achteraan moeten gaan. Maar wanneer heb je dan recht op het kindgebonden budget en is er een drempel? Hieronder zul je het antwoord kunnen vinden. Tevens zal dieper ingegaan worden op wat het kindgebonden budget nu precies is. Daarnaast zal aan bod komen welke factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het kindgebonden budget. Zo weet je precies wat je kunt verwachten van deze bijdrage in de kosten. Wil je het direct berekenen voor je persoonlijke situatie? Kijk dan op de website van de Belastingdienst omdat je daar een proefberekening kan maken in combinatie met alle toeslagen. Bovendien kan je hier direct wijzigingen in je geschatte inkomen voor 2021 maken.

Wat is het kindgebonden budget precies?

De kindertoeslag / kindgebonden budget valt te zien als een bijdrage in de kosten van het onderhouden van (jonge) kinderen. Dit budget geldt voor kinderen tot 18 jaar. De kosten dienen wel een bepaald minimum te overschrijden. Er is dan ook sprake van ‘in belangrijke mate onderhouden’. Je voldoet hieraan wanneer je per kwartaal minimaal 422 euro aan je kind spendeert. In dat geval is het mogelijk om het kindgebonden budget te ontvangen. Echter zijn er wel een aantal voorwaarden waar je aan dient te voldoen voordat je deze bijdrage kunt ontvangen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om kindgebonden budget te krijgen?

Het maakt niet uit of je nu alleen bent of samen met je partner (andere ouder van je kind of kinderen). Er zijn wel een aantal eisen waaraan voldaan moet worden voordat je gebruik kunt maken van het kindgebonden budget. Ten eerste moet je niet alleen kinderen hebben, maar dienen deze kinderen jonger dan 18 jaar te zijn. Ten tweede mag het gezamenlijke inkomen niet boven de gestelde limiet uit te komen. Dit hangt tevens samen met de samenstelling van je gezin. Daarom is het altijd aan te raden om via de website van de Belastingdienst een proefberekening te maken. Zo weet je ongeveer wat je kunt verwachten en of je überhaupt wel in aanmerking komt voor deze bijdrage.

Net zoals bij de meeste toeslagen speelt het eigen vermogen en belastbaar inkomen een rol. Komt dit boven het vastgestelde limiet, dan kun je er naar fluiten. Uiteraard dien je te beschikken over de Nederlandse nationaliteit of dien je te beschikken over een geldig verblijfsvergunning. Vaak wordt gesteld dat kinderbijslag tevens een voorwaarde is voor het in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Vaak is dit wel het geval. Maar het is mogelijk dat je nog wel in aanmerking kunt komen zonder kinderbijslag. Gaat vaak het hierbij om 16 of 17 jarige kinderen waarvoor je geen kinderbijslag ontvangt maar waarvoor je nog wel per kwartaal het kind in belangrijke mate onderhoudt. Het is in dat geval mogelijk dat je nog recht hebt op het kindgebonden budget. Ook met terugwerkende kracht.

Welke factoren zijn van invloed op de hoogte ervan?

1. het inkomen

Over het algemeen hoef je jezelf geen zorgen te maken dat je het kindgebonden budget misloopt. Bij ‘normale situaties’ word je er op geattendeerd wanneer je recht hebt op deze bijdrage. Maar er zijn wel een aantal factoren van invloed op de hoogte van het kindgebonden budget dat je uiteindelijk ontvangt. Ten eerste is het inkomen dat je ontvangt van invloed. Ten eerste dient het maximale bruto verzamelinkomen lager dan 38.181,- euro per jaar te liggen. Is het inkomen hoger, dan wordt het zoals gezegd stapsgewijs afgebouwd.

Leeftijd speelt een rol

Tevens is de leeftijd van je kind of je kinderen van belang. Immers gaat het hebben van oudere kinderen, tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar, gepaard met hogere kosten qua scholing. De middelbare school kost immers meer in vergelijking met de lagere school. Als je kinderen van die leeftijd hebt, zul je een hoger kindgebonden budget hebben. Tot slot is het van belang of je alleen voor je kind zorgt of samen met een partner. Alleenstaande ouders ontvangen een hogere bijdrage, zoals ook bij zorgtoeslag 2021 van toepassing is.

Aanvullende regels voor het kindgebonden budget

De hierboven genoemde factoren zijn de zogenaamde vaste factoren die van invloed zijn op de hoogte van het kindgebonden budget. Echter zijn er ook een aantal regels die alleen van toepassing zijn bij speciale situaties. Hierbij kun je denken aan het co-ouderschap. Maar ook het hebben van een samengesteld gezin. Dat is wanneer je met je kind samen met een andere ouder met kinderen woont. Natuurlijk zijn er nog meer ‘bijzondere’ situaties. In zulke gevallen is het aan te raden even uit te pluizen welke aanvullende regels op jouw situatie van toepassing zijn. Het advies dan is om telefonisch contact op te nemen met Belastingdienst Toeslagen. Het telefoonnummer hiervan is: 0800 – 0543.

Prijskaartje Prijskaartje wit

Zorgpremie ook omhoog

De kosten voor de zorg stijgen jaar op jaar. Het kan ook niet anders dan dat in 2021 de zorgpremie is verhoogd.

Lees meer
Dokter Dokter wit

PGB ook omhoog

De lasten gaan in 2021 verder omhoog. Gezien alle recente ontwikkelingen zal deze trend in 2022 en de jaren daarna verder doorzetten. De tarieven voor het PGB stijgen mee.

Lees meer