Kindgebonden Budget 2024 (Kindertoeslag)

Eerst volgende KGB uitbetaling: Maandag 20 november voor de maand december 2023.
Daarop volgende KGB uitbetaling: Donderdag 20 december voor de maand januari 2024.
Deze pagina is 04 nov. volledig bijgewerkt

Kindgebonden Budget 2024 gaat omhoog!

De inflatie is enorm, alles is ook dit jaar weer flink duurder geworden. Per januari 2024 zal het kindgebonden budget omhoog gaan. Het staat vast dat deze verhoging voor het eerste kind (0 tot 11 jaar)omhoog gaat met maximaal 750 euro per jaar. Voor kinderen in de leeftijdsgrens 12 tot 17 is dit € 694,-. Eind november zijn alle cijfers bekend. Check de tabel.

Heb je één of meerdere kinderen, in de leeftijd tot 18 jaar? Dan heb je mogelijk recht op Kindgebonden budget in 2024. Hoeveel dat is kan je in het onderstaande overzicht berekenen. Deze toeslag ontvang je naar alle waarschijnlijkheid ook al omdat dit automatisch wordt uitgekeerd door de Belastingdienst Toeslagen. Zelf aanvragen is niet nodig. T.o.v. 2023 is de kindertoeslag in 2024 noemenswaardig verhoogd. Voor het 2e kind maar liefst 883 euro per jaar extra. Daarom is het extra interessant te ontvangen.

Wat is de inkomensgrens?

Niet iedereen ontvangt deze toeslag, de gedachte is dat ‘de rijken’ dit niet nodig hebben. Voor ouders met modaal of een laag inkomen is deze financiële tegemoetkoming meer dan wenselijk. Bovendien is geen minimaal inkomen nodig, desalniettemin is de inkomensgrens het maximaal belastbaar inkomen.

  • De hoogte van het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Daar bovenop is er een daadwerkelijk verschil tussen wel of geen toeslagpartner. De inkomensgrens met partner mag maximaal € 99.000,- per jaar zijn.
  • Zonder toeslagpartner is de inkomensgrens in het jaar 2024: € 70.000,-.
  • Wil je het kindgebonden budget berekenen? Dat doe je eenvoudig met de onderstaande tabel.

Goedkopere zorgpremie gevonden, check het hier

Zorgkiezer laten zien

Recent kwam deze toeslag nog positief in het nieuws: veel gezinnen krijgen volgend jaar een financiële meevaller waardoor het kindgebonden budget hoger is dan in 2023. Hier krijg je vanzelf bericht over als je er recht op hebt. De kans dat je het misloopt is dus klein.

Voorwaarden maximaal inkomen en vermogen

  1. Maximale toeslag bij bruto verzamelinkomen tot € 35.849, zonder toeslagpartner inkomen tot € 21.431,-. Daarna wordt het in stappen afgebouwd met 6.75%.
  2. Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan € 118.479,- voor de alleenstaande ouder. Bij geregistreerde partners is dat € 149.819,-.
  3. Voor gezinnen met kinderen van 0 tot 11 jaar is de maximale hoogte is € 1185,- per jaar uitbetaling bij 1 kind, bij 2 kinderen is het maximaal € 1.633,-, bij 3 kinderen € 2.516,- en bij nog meer kinderen een verhoging van € 544,- per kind.
  4. Voor alleenstaande ouders geldt het volgende: inkomen tot € 22.356: € 4.505 per jaar, daarboven geldt een afbouw van 6.75% per 1.000 euro inkomen. Bij 2 kinderen € 5.611,- per jaar en vanaf 3e kind + € 1.001,- per kind.
  5. Je krijgt ieder kwartaal een voorlopige uitbetaling. Na de belastingaangifte worden de cijfers pas definitief. Heb je teveel gekregen, dan moet je uiteraard terugbetalen.

Opmerking: Bij co-ouders is het zo dat het kind op 1 woonadres, van de vader of moeder is ingeschreven. Het inkomen van deze ouder is leidend bij het berekenen voor het kindgebonden budget 2023, kinderbijslag en tegemoetkoming kinderopvangtoeslag.

Tabel Kindgebonden Budget 2023 + 2022

Het kindgebonden budget berekenen in deze actuele tabel.
Samenstelling huishouden 2022 2023
Gezin met 1 kind € 1.220,- € 1.653,-
Gezin met 2 kinderen € 2.226,- € 3.185,-
Gezin met 3 kinderen € 3.223,- € 4.717,-
Gezin met 4 kinderen, (ieder extra kind + € 1.532,-) € 4.324,- € 6.249,-

Ben je alleenstaand, dan wordt er gesproken over een ‘Alleenstaand ouderkop’. Daarbij komt er in 2024 maar liefst € 3.480,- bovenop de hierboven genoemde bedragen.

Goedkopere zorgpremie gevonden, check het hier

Goedkope zorgverzekering premie vanaf 107.45 euro

Correctie in 2024 en later

De enorme verhoging van het kindgebonden budget, ten opzichte van 2022 komt door de fikse inflatie. Het kabinet heeft ervoor gekozen om tot 2028 een jaarlijkse verhoging in te stellen. In 2023 is er een één-jaarlijkse intensivering van 356 euro per jaar toegepast op het eerste en tweede kind. Bij het derde en meer kinderen zelfs 468 euro. Deze intensivering verdwijnt na 2023 volledig.

En toch een stijging

Deze wijzigingen volgen komende jaren.
a. met ingang van 1 januari 2024 + € 119;
b. met ingang van 1 januari 2025 + € 119;
c. met ingang van 1 januari 2026 + € 62;
d. met ingang van 1 januari 2028 + € 17.

Check je gelijk even de beste zorgverzekering voor volgend jaar?

Het kan gebeuren dat je er recht op denkt te hebben maar dat je geen bericht ontvangt. In dat geval zul je er zelf achteraan moeten gaan. Maar wanneer heb je dan recht op het kindgebonden budget en is er een drempel? Hieronder zul je het antwoord kunnen vinden. Tevens zal dieper ingegaan worden op wat het kindgebonden budget nu precies is. Daarnaast zal aan bod komen welke factoren van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het kindgebonden budget. Zo weet je precies wat je kunt verwachten van deze bijdrage in de kosten. Wil je het direct berekenen voor je persoonlijke situatie? Kijk dan op de website van de Belastingdienst omdat je daar een proefberekening kan maken in combinatie met alle toeslagen. Bovendien kan je hier direct wijzigingen in je geschatte inkomen voor 2023 maken.

Wat is het kindgebonden budget precies?

De kindertoeslag / kindgebonden budget valt te zien als een bijdrage in de kosten van het onderhouden van (jonge) kinderen. Dit budget geldt voor kinderen tot 18 jaar. De kosten dienen wel een bepaald minimum te overschrijden. Er is dan ook sprake van ‘in belangrijke mate onderhouden’. Je voldoet hieraan wanneer je per kwartaal minimaal 422 euro aan je kind spendeert. In dat geval is het mogelijk om het kindgebonden budget te ontvangen. Echter zijn er wel een aantal voorwaarden waar je aan dient te voldoen voordat je deze bijdrage kunt ontvangen.

Welke voorwaarden zijn er voor kindgebonden budget?

Het maakt niet uit of je nu alleen bent of samen met je partner (andere ouder van je kind of kinderen). Er zijn wel een aantal eisen waaraan voldaan moet worden voordat je gebruik kunt maken van het kindgebonden budget. Ten eerste moet je niet alleen kinderen hebben, maar dienen deze kinderen jonger dan 18 jaar te zijn. Ten tweede mag het gezamenlijke inkomen niet boven de gestelde limiet uit te komen. Dit hangt tevens samen met de samenstelling van je gezin. Daarom is het altijd aan te raden om via de website van de Belastingdienst een proefberekening te maken. Zo weet je ongeveer wat je kunt verwachten en of je überhaupt wel in aanmerking komt voor deze bijdrage.

Net zoals bij de meeste toeslagen speelt het eigen vermogen en belastbaar inkomen een rol. Komt dit boven het vastgestelde limiet, dan kun je er naar fluiten. Uiteraard dien je te beschikken over de Nederlandse nationaliteit of dien je te beschikken over een geldig verblijfsvergunning. Vaak wordt gesteld dat kinderbijslag tevens een voorwaarde is voor het in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Vaak is dit wel het geval. Maar het is mogelijk dat je nog wel in aanmerking kunt komen zonder kinderbijslag. Gaat vaak het hierbij om 16 of 17 jarige kinderen waarvoor je geen kinderbijslag ontvangt maar waarvoor je nog wel per kwartaal het kind in belangrijke mate onderhoudt. Het is in dat geval mogelijk dat je nog recht hebt op het kindgebonden budget. Ook met terugwerkende kracht.

Welke factoren zijn van invloed op de hoogte ervan?

1. het inkomen

Over het algemeen hoef je jezelf geen zorgen te maken dat je het kindgebonden budget misloopt. Bij ‘normale situaties’ word je er op geattendeerd wanneer je recht hebt op deze bijdrage. Maar er zijn wel een aantal factoren van invloed op de hoogte van het kindgebonden budget dat je uiteindelijk ontvangt. Ten eerste is het inkomen dat je ontvangt van invloed. Ten eerste dient het maximale bruto verzamelinkomen lager dan 38.181,- euro per jaar te liggen. Is het inkomen hoger, dan wordt het zoals gezegd stapsgewijs afgebouwd.

2. Leeftijd speelt een rol

Tevens is de leeftijd van je kind of je kinderen van belang. Immers gaat het hebben van oudere kinderen, tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar, gepaard met hogere kosten qua scholing. De middelbare school kost immers meer in vergelijking met de lagere school. Als je kinderen van die leeftijd hebt, zul je een hoger kindgebonden budget hebben. Tot slot is het van belang of je alleen voor je kind zorgt of samen met een partner. Alleenstaande ouders ontvangen een hogere bijdrage, zoals ook bij zorgtoeslag 2024 van toepassing is.

Aanvullende regels voor het kindgebonden budget

De hierboven genoemde factoren zijn de zogenaamde vaste factoren die van invloed zijn op de hoogte van het kindgebonden budget. Echter zijn er ook een aantal regels die alleen van toepassing zijn bij speciale situaties. Hierbij kun je denken aan alleenstaande ouders (hieronder valt ook het co-ouderschap). Maar ook het hebben van een samengesteld gezin. Dat is wanneer je met je kind samen met een andere ouder met kinderen woont. Natuurlijk zijn er nog meer ‘bijzondere’ situaties. In zulke gevallen is het aan te raden even uit te pluizen welke aanvullende regels op jouw situatie van toepassing zijn. Het advies dan is om telefonisch contact op te nemen met Belastingdienst Toeslagen. Het telefoonnummer hiervan is: 0800 – 0543.

Conclusie

Voor ieder kind tot 18 jaar heb je in Nederland recht op kindgebonden budget. Deze toeslag is in eerste instantie wel gekoppeld aan je vooraf opgegeven geschatte inkomen voor het betreffende jaar. Na de definitieve beschikking kan de hoogte van het kindgebonden budget pas echt vastgesteld worden. Eventueel vind er dan een correctie plaats waardoor je meer krijgt anderzijds moet terugbetalen. Houd hier dan ook rekening mee, zodat je niet voor onaangename verassingen komt te staan.

label - prijs Prijskaartje wit

Zorgpremie ook omhoog

De kosten voor de zorg stijgen jaar op jaar. Voor 2024 staat een mogelijke stijging van 10 tot 15 euro per maand te wachten.

Lees meer
Dokter Dokter wit

PGB ook omhoog?

De vaste lasten gaan in 2024 verder omhoog. Gezien alle recente ontwikkelingen zal deze trend in ook de daaropvolgende jaren verder doorzetten. Of de tarieven voor het PGB mee stijgen is nog niet bekend.

Lees meer