Zorgtoeslag 2024 berekenen

Eerst volgende uitbetaling bekend: Woensdag 20 december 2023 voorschot voor periode januari 2024. Maar hoeveel zorgtoeslag als voorschot krijg je dan? Dat bereken je hier.

Definitief: Geen stijging zorgtoeslag

 • Maximaal jaarbedrag zorgtoeslag 2024 voor alleenstaande (1 pers.): € 1.476,- = 372 minder dan 2023.
 • Maximale zorgtoeslag 2024 voor toeslagpartners: € 2.832,- = 348 lager t.o.v. 2023.

Veranderd er in 2024 in vergelijking met 2023 niks in je belastbaar inkomen? Dan daalt je zorgtoeslag gemiddeld 11 euro per maand. Maar je mag nu wel meer verdienen om in aanmerking te komen voor deze toeslag. Hoe het voor jou uitpakt zie je in de onderstaande tabel.

Weet jij wat de goedkoopste zorgpremie is?

Alle goedkope zorgverzekeringen 2024 zien

Zorgtoeslag 2024 flink lager!

De eenmalige compensatie voor extra koopkrachtstijging d.m.v. verhoogde zorgtoeslag vervalt vanaf 1 januari 2024. En dat betekend dat per januari 2024 de maandbedragen naar beneden worden bijgesteld. De maximale bedragen zijn nu allemaal bekend en zijn verwerkt in of nabij de tabel. Eenvoudig berekenen in de tabel is nu mogelijk, en ook met het invullen van de nieuwe gegevens in Mijn Toeslagen / Belastingdienst.

Potentieel verlaging

En omdat de lonen stijgen, kan het zijn dat de zorgtoeslag voor jou naar beneden gaat. Er wordt namelijk altijd naar het belastbare inkomen gekeken. Door een stijging van het minimumloon, en alles wat hiermee berekend wordt kan er dan ook een verschil in belastbaar inkomen ontstaan. Let hier goed op, bij maandelijks voorschot.

Publicatie en berekening van alle bedragen zijn gecontroleerd op de website van de Belastingdienst.

Naast het actueel berekenen vind je hier ongekend veel algemene informatie over deze toeslag. Waaronder voorwaarden en hoogte van het minimale en maximale bedrag. Daarbovenop zie je de grens (inkomensgrens en vermogensgrens) en de betaaldata. Een minimale drempel is er niet. En als laatst de details of je een voorschot kan krijgen of het nog mogelijk is om achteraf te aanvragen. Ook wel bekend als de beschikking, onderverdeeld als voorschot-beschikking en als definitieve beschikking. Zorgvergelijker heeft onderzoek gedaan en geeft actuele informatie over de zorgtoeslag 2024.

zorgtoeslag 2023, Zorgvergelijker, bankbiljetten

De nieuwe cijfers werden afgelopen jaar beschikbaar gesteld op 24 november. Zorgtoeslag 2024 berekenen doe je dan het hele jaar door.

Hoeveel Zorgtoeslag 2024? Dat bereken je in de tabel

Alleen is zónder toeslagpartner, samen betekent mét toeslagpartner.

Tabel 2024 met maximale zorgtoeslag bedragen per maand.

Inkomensgrens Samen Alleen
Tot € 26.500,- € 236,- € 123,-
Tot € 27.000,- € 223,- € 121,-
Tot € 28.000,- € 222,- € 110,-
Tot € 29.000,- € 211,- € 98,-
Tot € 30.000,- € 199,- € 87,-
Tot € 31.000,- € 188,- € 75,-
Tot € 32.000,- € 177,- € 64,-
Tot € 33.000,- € 165,- € 53,-
Tot € 34.000,- € 154,- € 41,-
Tot € 35.000,- € 142,- € 30,-
Tot € 36.000,- € 131,- € 19,-
Tot € 37.000,- € 120,- € 0,-
Tot € 38.000,- € 108,- € 7,-
Tot € 39.000,- € 106,- € 0,-
Tot € 40.000,- € 97,- € 0,-

Voor individuen is het plafond vastgesteld op een grensinkomen tot 37.496,-. Voor een meerpersoons inkomen tot € 47.368 per jaar bij elkaar is er zorgtoeslag beschikbaar. Uitkering wordt afgebouwd met ca. 11 euro per 1.000 euro extra inkomen t.o.v. de tabel.

Bespaar 100 euro, kies een goedkopere zorgverzekering

Keuze uit: Zorgvergelijker, Zorgkiezer en Independer

Wat is zorgtoeslag en hoeveel kan je krijgen?

Het is een financiële bijdrage als tegemoetkoming voor de kosten van de Nederlandse zorgverzekering. Als laagverdiener kan het zelfs zo zijn dat je meer toeslag krijgt dan dat je aan zorgpremie betaalt. Hoe dat zit lees je daar. De zorgtoeslag bestaat al sinds 2006 en stijgt jaar op jaar. Heb je er recht op dan kan je direct zorgtoeslag aanvragen en ontvang je tussen de € 6,- en € 226,- per maand aan deze toeslag. Een overzicht ervan, evenals de exacte datums van maandelijkse uitbetaling, kan je opzoeken in bovenstaande tabellen. Of je daadwerkelijk recht hebt op zorgtoeslag is afhankelijk van enkele eisen welke door de Belastingdienst gesteld zijn.

Eigen vermogen en toetsingsinkomen (2023)

Het eigen vermogen / spaargeld niet te hoog zijn. Voor een alleenstaande is dat maximaal € 127.582,- en van je samen maximaal € 161.329,-. Naar deze cijfers wordt bij de definitieve berekening teruggekeken naar 1 januari van het belastingjaar.

Heb je een toeslagpartner en is jullie gezamenlijke toetsingsinkomen tot € 47.500,-? Sowieso ontvang je iedere maand minimaal € 6,-.

geldbedrag hoogte zorgtoeslag bij inkomen

Toetsingsinkomen berekenen

Het toetsingsinkomen is veel meer dan enkel je salaris. Daarom dien je rekening met de volgende gegevens te houden:

 1. Salaris of bijstand
 2. 13e maand en vakantiegeld
 3. Eventuele extra inkomsten uit werk
 4. Alimentatie
 5. WOZ waarde eigen woning
 6. Maandlasten aan rente voor de hypotheek

Wel is het zo dat je aftrekposten kan verrekenen met de inkomsten. Welke dat zijn lees je op diverse andere websites.

Uitbetaaldata; Datums uitbetaling

Kies je voor het voorschot, dan kan je hieronder zien wanneer je de toeslag als bijschrijving op je bankrekening kunt vinden.

Tabel datum betaling zorgtoeslag 2023 en 2024

Betaling van zorgtoeslag Voorschot van de maand
20 december Januari 2024
22 januari Februari 2024
20 februari Maart 2024
20 maart April 2024
22 April Mei 2024
20 mei Juni 2024
20 juni Juli 2024
22 juli Augustus 2024
20 augustus September 2024
20 september Oktober 2024
21 oktober November 2024
20 november December 2024

Voor buitenlandse studenten, militairen, gemoedsbezwaren en gedetineerden zijn er andere regels. Hoe dat precies zit lees je op de website van de Belastingdienst.

Uitbetaling aanvragen

Verderop de website kan je berekenen of je nog zorgtoeslag kan krijgen over vorig jaar. Eerst moet je weten dat je 2 mogelijkheden hebt voor het laten uitbetalen ervan.

 • Uitbetaling d.m.v. maandelijks voorschot kan je krijgen als je tijdig een proefberekening doet
 • Bij de Belastingaangifte 2023 worden toeslagen automatisch gecorrigeerd met terugwerkende kracht
 • Dit is tevens ook van toepassing voor andere toeslagen zoals Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget

Wijzigt er gedurende het jaar iets in het inkomen of de gezinssituatie? Geef dit dan direct door omdat de toeslagen direct op de nieuwe situatie worden toegepast.

Ruim 500.000 mensen lopen jaarlijks zorgtoeslag mis, simpelweg omdat ze het niet aanvragen. Nu de zorgpremie is gestegen en zorgtoeslag 2024 alsnog fors is, blijft het extra interessant om de hoogte ervan te berekenen. Zeker voor alleenstaanden en partners met een laag (verzamel-)inkomen. Kijk nu of jij in aanmerking komt om zorgtoeslag te gaan aanvragen.

Zorguitgaven stijgen ieder jaar maar door. De zorgverzekering wordt daardoor jaar na jaar steeds duurder, lagere inkomens zijn hiervan de dupe. Ter compensatie is per 2006 zorgtoeslag ingevoerd, mogelijk kun je hier nog voor in aanmerking komen.

De zorgtoeslag wordt altijd rond de 20e van de maand overgemaakt. 20 december 2023 ontvang je de eerste zorgtoeslag 2024, bedoeld voor de maand januari. Elke daaropvolgende maand wordt de 20e dag van de maand aangehouden. Op het moment dat er weekenden of feestdagen zijn geldt de eerst daarop volgende werkdag. De precieze uitbetaaldata voor de zorgtoeslag 2024 zijn in de tabel hierboven vermeld.

Zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht

Voor 2023 is dat nog heel lang mogelijk, je hebt daarvoor tijd tot september 2024. Dit met de voorwaarden dat je voorheen er géén aanspraak hierop hebt gemaakt.

Uitzondering: Je kan het voor de voorgaande jaren nog wel ontvangen voor specifieke situaties. Wanneer je privé aangifte van bepaalde jaren nog niet definitief is. Bij een voorlopige aangifte, vastgesteld bij de Belastingdienst, is het inkomen nog niet vast komen te staan. Zo kan de hoogte ervan nog wijzigen. Zo komt het regelmatig voor dat mensen moeten terugbetalen, of nog recht hebben op een hoger geldbedrag. Hiervan krijg je dan automatisch bericht.

Kan je zorgtoeslag stopzetten?

Het is mogelijk om per direct deze wijziging door te voeren. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden opgegeven. Het kan zijn dat er onterecht geen zorgverzekering is afgesloten. Maar ook dat je verhuisd ben naar het buitenland. Gedetineerden (ook aankomend jaar) nog steeds bent, militairen en personen met gemoedsbezwaren hebben geen recht op zorgtoeslag.

Zelf stappen ondernemen

Om de zorgtoeslag te stoppen onderneem je de volgende stappen:

 1. Ga naar de website van de Belastingdienst
 2. Vul in de zoekbalk in: ‘zorgtoeslag stoppen’
 3. Inloggen op mijn toeslagen
 4. Kies voor ‘Wijziging doorgeven’
 5. Kies voor op ‘Toeslag stoppen’
 6. Kies voor ‘Zorgtoeslag’

Hier zie je ook het voorblad en de specificatie.

De uitbetaling zal stopgezet worden. Daardoor zal de aangifte van het betreffende belastingjaar een eventuele correctie op het voorschot plaatsvinden.

Besparen op je zorgverzekering?

Zorgvergelijker heeft het je gemakkelijk gemaakt. Dat door op zoek te gaan naar de beste zorgverzekering en een daarbij horende voordelige premie. De beste zorgverzekering 2024 is geworden…. Dat lees je in het artikel, we helpen je graag op weg naar een goede zorgverzekering.

Veelgestelde vragen over zorgtoeslag

 • Hoe hoog is de zorgtoeslag?

  In 2024 is de maximale zorgtoeslag zonder toeslagpartner: € 123,- per maand. De maximale zorgtoeslag mét toeslagpartner is € 236,-. Je belastbaar inkomen mag dan niet hoger zijn dan c.a. € 26.500,- per jaar.

  Bij hogere inkomens wordt het in kleine stappen afgebouwd.

 • Goedkoopste zorgverzekering goedkoper dan hoogte zorgtoeslag?

  Afgelopen jaar was het zeer mogelijk dat je zorgtoeslag hoger is dan de premie van je zorgverzekering. Met goedkoopste zorgverzekeringen op Zorgvergelijker betaal je minder dan de maximale hoogte van de zorgtoeslag. Maar door de stijging van de premie, en stoppen van tijdelijke verhoging zorgtoeslag is dit tenietgedaan.

 • Wat zijn de voorwaarden voor zorgtoeslag 2024?

  De Rijksoverheid heeft voorwaarden opgesteld om in aanmerking te komen voor deze toeslag. Dit zijn de belangrijkste.

  • 18 jaar of oudere leeftijd hebben bereikt
  • Belastbaar inkomen alleenstaand maximaal € 37.496 en bij toeslagpartner maximaal € 47.368-
  • Thuiswonende kinderen boven 28 jaar tellen ook mee als verzamelinkomen
  • Eigen vermogen (2023) maximaal € 120.020,- en bij toeslagpartner maximaal € 151.767,-
  • Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben
  • Nederlandse Student zijn, óók welke tijdelijk in het buitenland studeren of werken

Peter Verhoeven - Beheerder Zorgvergelijker

Zorgexpert. Sinds 2009 betrokken bij zorgverzekeringen vergelijken. Specialisatie is het publiceren van zorg gerelateerde onderwerpen. Met eigen onderzoek en onderbouwde publicaties zijn de artikelen op Zorgvergelijker betrouwbaar en veilig.

Auteur info.