Home » Toeslagen » Persoonsgebonden Budget (PGB)

Persoonsgebonden Budget 2022 (PGB)

Zorg door het persoonsgebonden budget (PGB) neemt nog steeds toe. Medio 2021 zijn er 51.598 PGB’s toegekend. Het PGB is een geldbedrag dat door de Zorgverzekeraar, de Rijksoverheid of je eigen Gemeente wordt verstrekt. Met dat budget kun je dan zelf je noodzakelijke zorg inkopen. De financiële tegemoetkoming is voor iedere situatie anders. Door deze optie van het PGB heeft de zorgvrager de keuze om te kiezen tussen Zorg In Natura of Particuliere zorg thuis. Particuliere zorg thuis wordt gekenmerkt door de vrije keuze van een zorgverlener. Deze geef je vervolgens met het door jou toegekende budget de uitbetaling. Bij zorg in Natura heeft men die vrije keuze niet.

Uurtarief formele zorg

Het maximum uurtarief wat je zorgverleners maximaal mag uitbetalen bedraagt € 67,01. Dit is dus voor professionele zorgverlening welke hiervoor zijn opgeleid.

Uurtarief informele zorg

Het maximum uurtarief wat je deze zorgverleners maximaal mag uitbetalen bedraagt € 21,27. Dit is bedoelt voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Dagbesteding

De vergoeding door het PGB voor dagbesteding bedraagt € 61,68 per dagdeel.

Uitbetaling van het PGB

De uitbetaling vind maandelijks plaats op of rond de 24e dag. Als de 24e valt op een feestdag of in het weekend schuift de datum naar voren.

Een klein deel van het PGB kan bestaan uit verantwoordingsvrij bedrag. Minimaal 1.5% of € 250,- per jaar. Het verantwoordingsvrij bedrag dient ten goede te komen aan telefoonkosten, postzegels etc. Hierover hoef je geen verklaring af te geven bij je eigen gemeente.

Zorgpremie 2022 verder omhoog

Stijging zorgpremie zet door

Het SVB beoordeeld

Eest moet er worden beoordeeld door het SVB welke zorg je precies nodig hebt. Hoeveel uur dit is en tegen welk uurtarief moet worden afgesteld op de leefsituatie. Is dit nog niet vastgesteld dan kun je hier een indicatie aanvragen of een verwijzing krijgen voor deze vorm van zorg.

Waar PGB Aanvragen?

Deze uitkering kan je bij meerdere instanties aanvragen. De beoordeling en toekenning geschiedt gaat via diverse kanalen.

  • Gemeente voor jeugdhulp of WMO ondersteuning
  • Een thuiszorginstelling of je zorgverzekeraar (met verzorging bij je thuis)
  • Centrum indicatiestelling zorg zoals het CAK

CAK

PGB en belastingen

  • Als budgethouder is het PGB budget geen belastbaar inkomen.
  • Als uitvoerder voor de werkzaamheden is het wel belastbaar inkomen
  • Belastingaangifte 2021, inkomsten aangeven als “resultaat uit overige werkzaamheden”

Ben je cliënt en het bedrag toch meegenomen in de vooraf ingevulde aangifte? Dan kan je dit natuurlijk gewoon corrigeren. Bij het zorgkantoor kan je dit melden als schuld (mits meer dan € 2.900 / bij toeslagpartners € 5.800).

Conclusie: als opdrachtgever betaal je de PGB aan de dienstverlener. De dienstverlener betaalt hierover netjes belasting.

Zorg inkopen voor zorgverlener

De zorgvrager krijgt met een PGB de beschikking over een budget om zorg in te kopen. Bij zowel Zorg In Natura als het Persoonsgebonden budget betaald met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige of het Centrum Indicatie Stelling (CIS) stelt de indicatie van de zorgbehoefte. Dit wordt bepaald met behulp van een indicatiewijzer, zorgvragers kunnen een indicatie aanvragen op basis van een psychiatrische aandoening, of een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke handicap. Heeft een zorgvrager 24-uurs zorg nodig dan zal er geïndiceerd worden in een zorgprofiel. Een zorgprofiel bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding individueel. In het profiel staat aangegeven hoeveel de zorgdrager vergoedt krijgt per functie. Er zijn verschillende soorten zorgprofielen, particuliere thuiszorg kan worden vergoed via een zorgprofiel voor verpleging en verzorging. Door het verlenen van zorg bij de patient thuis kan een opname in een kliniek worden voorkomen of uitgesteld.

Iedereen die vanwege een beperking, stoornis of aandoening meer dan de gebruikelijke zorg nodig heeft kan in aanmerking komen voor een PGB. Hierbij kun je denken aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken of mensen met een aandoening. Maar ook kinderen met een beperking of aandoening kunnen gebruik maken van een PGB.

Heb je eenmaal een verwijzing voor verpleging of verzorging van de wijkverpleegkundige? Dan is het moment om een PGB aan te vragen bij je zorgverzekeraar, deze beoordeelt of je in aanmerking komt.

Welke zorgverzekeraar is het meest PGB vriendelijk?

Bekijk de zorgvergelijker van Per Saldo. Je moet wel een account hebben en ingelogd zijn om de pagina te zien.

Om in aanmerking te komen voor een PGB moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De betaling van de zorgverleners gebeurt op basis van declaraties van zorgverleners. Er moeten zorgafspraken worden gemaakt met individuele zorgverleners die via een overeenkomst worden vastgelegd, bovendien moet er een zorgomschrijving per individuele zorgverlener te worden aangeleverd. Men is verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen, samen met de zorgverlener dien je een zorgplan samen te stellen. Tevens moet de zorgverlener in het bezit zijn van een AGB code. Het inkomen of vermogen is niet van belang of je in aanmerking komt. De hoogte van de eigen bijdrage wordt wel vastgesteld aan de hand van het inkomen / vermogen.

PGB stopzetten

Als je een zorgovereenkomst op wilt zeggen doe dit schriftelijk bij je zorgverlener. Vermeld hierin per wanneer en de reden om het PGB stop te zetten. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn van een maand. Wil je een andere termijn hanteren overleg dit dan eerst met je zorgverlener, leg deze afspraken wel vast op papier. Heb je een arbeidovereenkomst dan zijn er extra regels. Is je zorgverlener 5 jaar of langer in dienst dan moet je minimaal 2 maanden opzegtermijn hanteren. Een arbeidsovereenkomst langer als 6 maanden kun je niet zomaar aanzeggen. Dit moet je zorgverlener minimaal 1 maand van te voren weten, dit noemt men aanzeggen. Ben je te laat met aanzeggen dan kan de zorgverlener eisen dat je een maand langer doorbetaald. Heb je een zorgverlener voor bijvoorbeeld bepaalde tijd dan kun je dit op laten nemen in de arbeidovereenkomst.

Onze Zorgvergelijker van 2022 is uitgebreid, maar biedt geen mogelijkheid om een eventueel PGB te berekenen.

Zorgvergelijker