Persoonsgebonden Budget (PGB)

Zorg welke wordt betaald met het persoonsgebonden budget (PGB) neemt nog steeds toe. En dat zorg ervoor dat de hoogte van uurtarieven per 2023 significant dalen. Medio 2022 zijn er 55.436 PGB’s toegekend. Het PGB is een geldbedrag dat door je eigen Gemeente wordt verstrekt. Met dat budget kun je dan zelf je noodzakelijke zorg inkopen. De financiële tegemoetkoming is voor iedere situatie anders. Door deze optie van het PGB heeft de zorgvrager de keuze om te kiezen tussen Zorg In Natura of Particuliere zorg thuis. Particuliere zorg thuis wordt gekenmerkt door de vrije keuze van een zorgverlener. Deze geef je vervolgens met het door jou toegekende budget de uitbetaling. Bij zorg in Natura heeft men die vrije keuze niet.

Uurtarief formele zorg

Het maximum uurtarief wat je zorgverleners maximaal mag uitbetalen bedraagt € 68,30. Dit is dus voor professionele zorgverlening welke hiervoor zijn opgeleid.

Uurtarief informele zorg

Het maximum uurtarief wat je deze zorgverleners maximaal mag uitbetalen bedraagt € 21,68. Dit is bedoelt voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Dagbesteding

De vergoeding door het PGB voor dagbesteding bedraagt € 62,88 per dagdeel.

Uitbetaling van het PGB

De uitbetaling vind maandelijks plaats op of rond de 24e dag. Als de 24e valt op een feestdag of in het weekend schuift de datum naar voren.

Een klein deel van het PGB bestaat uit verantwoordingsvrij bedrag. Dit is vrij besteedbaar en 1.5% over het totale budget met een minimum van € 250,- per jaar. Het verantwoordingsvrij bedrag dient ten goede te komen aan telefoonkosten, postzegels etc. Hierover hoef je geen verklaring af te geven bij je eigen gemeente.

Zorgpremie 2023 verder omhoog

Stijging zorgpremie zet door

Beoordeling door een CIZ

Eerst moet er worden beoordeeld door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welke zorg je precies nodig hebt. Om hoeveel uur het gaat en tegen welk maximaal uurtarief dat kan. Elke paar jaar wordt dit opnieuw getoetst.

Is dit nog niet vastgesteld dan kun je hier een indicatie aanvragen of een verwijzing krijgen voor deze vorm van zorg.

Waar PGB Aanvragen?

Deze uitkering kan je bij meerdere instanties aanvragen. De beoordeling en toekenning geschiedt gaat via diverse kanalen.

  • Gemeente voor jeugdhulp of WMO ondersteuning
  • Een thuiszorginstelling (met verzorging bij je thuis) of je zorgverzekeraar. Bij je zorgverzekeraar kan je aankloppen voor zorg welke via de Zorgverzekeringswet verloopt.
  • Centrum indicatiestelling zorg zoals het CAK

PGB en belastingen

  • Als budgethouder is het PGB budget geen belastbaar inkomen.
  • Als uitvoerder voor de werkzaamheden is het wel belastbaar inkomen
  • Belastingaangifte 2022, inkomsten aangeven als “resultaat uit overige werkzaamheden”

Ben je cliënt en het bedrag toch meegenomen in de vooraf ingevulde aangifte? Dan kan je dit natuurlijk gewoon corrigeren. Bij het zorgkantoor kan je dit melden als schuld (mits meer dan € 2.900 / bij toeslagpartners € 5.800).

Conclusie: als opdrachtgever betaal je de PGB aan de dienstverlener. De dienstverlener betaalt hierover netjes inkomstenbelasting.

Zorg inkopen voor zorgverlener

De zorgvrager krijgt met een PGB de beschikking over een budget om zorg in te kopen. Bij zowel Zorg In Natura als het Persoonsgebonden budget betaald met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De wijkverpleegkundige of het Centrum Indicatie Stelling (CIS) stelt de indicatie van de zorgbehoefte. Dit wordt bepaald met behulp van een indicatiewijzer, zorgvragers kunnen een indicatie aanvragen op basis van een zwaar psychiatrische aandoening zoals autisme, of een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke handicap. Heeft een zorgvrager 24-uurs zorg nodig dan zal er geïndiceerd worden in een zorgprofiel.

Een zorgprofiel bestaat uit verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. In het medisch profiel staat aangegeven hoeveel de zorgdrager vergoedt krijgt per functie. Er zijn verschillende soorten zorgprofielen, particuliere thuiszorg kan worden vergoed via een zorgprofiel voor verpleging en verzorging. Door het verlenen van zorg bij de patient thuis kan een opname in een kliniek worden voorkomen of uitgesteld.

Voor mensen met een beperking

Iedereen die vanwege een beperking zoals stoornis of fysieke aandoening meer dan de gebruikelijke zorg nodig heeft kan in aanmerking komen voor een PGB. Hierbij kun je denken aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken of mensen met een flinke beperking in het dagelijks leven. Maar ook kinderen met een beperking of aandoening kunnen gebruik maken van het Persoons Gebonden Budget.

Heb je eenmaal een verwijzing voor verpleging of verzorging van de wijkverpleegkundige? Dan is het moment om een PGB aan te vragen bij de geschikte instantie. Deze beoordeelt of je in aanmerking komt.

Welke zorgverzekeraar is het meest PGB vriendelijk?

Om in aanmerking te komen voor een PGB moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De betaling van de zorgverleners gebeurt op basis van declaraties van zorgverleners. Er moeten zorgafspraken worden gemaakt met individuele zorgverleners die via een overeenkomst worden vastgelegd, bovendien moet er een zorgomschrijving per individuele zorgverlener te worden aangeleverd. Men is verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen, samen met de zorgverlener dien je een zorgplan samen te stellen. Wil je vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, dan moet de zorgverlener in het bezit zijn van een AGB code. De hoogte van het eigen bijdrage wordt wel vastgesteld aan de hand van je eigen inkomen en vermogen.

PGB stopzetten

Als je een zorgovereenkomst op wilt zeggen doe dit schriftelijk bij je zorgverlener. Vermeld hierin per wanneer en de reden om het PGB stop te zetten. Houd hierbij rekening met een opzegtermijn van een maand.

Wil je een andere termijn hanteren overleg dit dan eerst met je zorgverlener, leg deze afspraken wel vast op papier. Heb je een arbeidovereenkomst dan zijn er extra regels. Is je zorgverlener 5 jaar of langer in dienst dan moet je minimaal 2 maanden opzegtermijn hanteren. Een arbeidsovereenkomst langer als 6 maanden kun je niet zomaar aanzeggen. Dit moet je zorgverlener minimaal 1 maand van te voren weten, dit noemt men aanzeggen. Ben je te laat met aanzeggen dan kan de zorgverlener eisen dat je een maand langer doorbetaald. Heb je een zorgverlener voor bijvoorbeeld bepaalde tijd dan kun je dit op laten nemen in de arbeidovereenkomst.

Onze Zorgvergelijker is uitgebreid, maar biedt geen mogelijkheid om het PGB te berekenen. Daarvoor kan je gebruik maken van een gratis lidmaatschap van PGB.nl.