Zorgvergelijker » Toeslagen » Zorgtoeslag

Zorgtoeslag 2022 berekenen

Eerst volgende uitbetaling is 20 oktober: periode september. Maar hoeveel krijg je dan?

 • Maximaal jaarbedrag zorgtoeslag 2022 voor 1 persoon: € 1.323,- = + € 36,- t.o.v. 2021
 • Maximale zorgtoeslag 2022 voor toeslagpartners: € 2.527,- = + € 40,- t.o.v. 2021

Van deze jaarlijkse verhoging kan je dit bedrag voor jouw situatie doorrekenen. Dat betekent dat de toeslag voor individuen met € 3,- per maand omhoog gaat, voor gezinnen idem dito.
Publicatie van alle bedragen zijn gecontroleerd op de website van de Belastingdienst.

Weet jij wat de goedkoopste zorgpremie is?

Ja, ik wil de goedkoopste zien

Naast het actueel berekenen vind je hier ongekend veel algemene informatie over deze toeslag. Waaronder voorwaarden en hoogte van het minimale en maximale bedrag. Daarbovenop zie je de grens (inkomensgrens en vermogensgrens) en de betaaldata. En als laatst de details of je een voorschot kan krijgen of het nog mogelijk is om achteraf te aanvragen. Ook wel bekend als de beschikking, onderverdeeld als voorschot-beschikking en als definitieve beschikking. Zorgvergelijker heeft onderzoek gedaan en geeft actuele informatie over de zorgtoeslag 2022.

zorgtoeslag 2021, Zorgvergelijker, bankbiljetten

De getoonde cijfers zijn beschikbaar gesteld op 19 november j.l. Zorgtoeslag 2022 berekenen doe je nu het hele jaar door.

Zorgtoeslag 2021 – Bereken hier hoeveel dat is

Tabel 2021 met maximale zorgtoeslag
ToetsingsinkomenMet toeslagpartnerZonder toeslagpartner
Geen inkomen of tot € 20.000,-€ 207,-€ 107,-
Tot € 21.000,-€ 207,-€ 107,-
Tot € 22.000,-€ 205,-€ 105,-
Tot € 23.000,-€ 194,-€ 94,-
Tot € 24.000,-€ 182,-€ 82,-
Tot € 25.000,-€ 171,-€ 71,-
Tot € 26.000,-€ 160,-€ 60,-
Tot € 27.000,-€ 148,-€ 48,-
Tot € 28.000,-€ 137,-€ 37,-
Tot € 29.000,-€ 126,-€ 26,-
Tot € 30.000,-€ 114,-€ 14,-
Tot € 31.000,-€ 103,-€ 3,-

Voor een meerpersoons inkomen tot € 39.000,- netto per jaar bij elkaar is er zorgtoeslag beschikbaar. Dit wordt afgebouwd met ca. 8 euro per 1.000 euro extra inkomen t.o.v. de tabel.

Bespaar 100 euro, kies een goedkopere zorgverzekering

Dit zijn de goedkoopste zorgpremies in 2022

Wat is zorgtoeslag en hoeveel kan je krijgen?

Het is een financiële bijdrage als tegemoetkoming voor de kosten van de Nederlandse zorgverzekering. Als laagverdiener kan het zelfs zo zijn dat je meer toeslag krijgt dan dat je aan zorgpremie betaalt. Hoe dat zit lees je daar. De zorgtoeslag bestaat al sinds 2006 en stijgt jaar op jaar. Heb je er recht op dan kan je direct zorgtoeslag aanvragen en ontvang je tussen de € 3,- en € 207,- per maand aan deze toeslag. Een overzicht ervan, evenals de exacte datums van maandelijkse uitbetaling, kan je opzoeken in onderstaande tabellen. Of je daadwerkelijk recht hebt op zorgtoeslag is afhankelijk van enkele eisen welke door de Belastingdienst gesteld zijn.

Wat zijn de voorwaarden voor zorgtoeslag 2022?

De Rijksoverheid heeft voorwaarden opgesteld om in aanmerking te komen voor deze toeslag. Dit zijn de belangrijkste.

 • 18 jaar of oudere leeftijd hebben bereikt
 • Belastbaar inkomen alleenwonend maximaal € 31.138,- en bij toeslagpartner maximaal € 39.979,-
 • Thuiswonende kinderen boven 28 jaar tellen ook mee als verzamelinkomen
 • Eigen vermogen maximaal € 114.776,- en bij toeslagpartner maximaal € 145.136,-
 • Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben
 • Nederlandse Student zijn, óók welke tijdelijk in het buitenland studeren of werken

Heb je een toeslagpartner en is jullie gezamenlijke toetsingsinkomen tot € 39.979,-? Sowieso ontvang je iedere maand minimaal € 13,-.

geldbedrag hoogte zorgtoeslag bij inkomen

Toetsingsinkomen berekenen

Het toetsingsinkomen is veel meer dan enkel je salaris. Daarom dien je rekening met de volgende gegevens te houden:

 1. Salaris of bijstand
 2. 13e maand en vakantiegeld
 3. Eventuele extra inkomsten uit werk
 4. Alimentatie
 5. WOZ waarde eigen woning
 6. Maandlasten aan rente voor de hypotheek

Wel is het zo dat je aftrekposten kan verrekenen met de inkomsten. Welke dat zijn lees je op diverse andere websites.

Uitbetaaldata; Datums uitbetaling

Kies je voor het voorschot, dan kan je hieronder zien wanneer je de toeslag als bijschrijving op je bankrekening kunt vinden.

Tabel datum betaling zorgtoeslag 2021 + 2022
Betaling van zorgtoeslagVoorschot van de maand
20 meiJuni 2021
21 juniJuli 2021
20 juliAugustus 2021
20 augustusSeptember 2021
20 septemberOktober 2021
20 oktoberNovember 2021
22 novemberDecember 2021
20 decemberJanuari 2021
20 januariFebruari 2022
21 februariMaart 2022
21 maartApril 2022
20 AprilMei 2022

Voor buitenlandse studenten, militairen, gemoedsbezwaren en gedetineerden zijn er andere regels. Hoe dat precies zit lees je op de website van de Belastingdienst.

Uitbetaling aanvragen

Verderop de website kan je berekenen of je nog zorgtoeslag kan krijgen over 2021. Eerst moet je weten dat je 2 mogelijkheden hebt voor het laten uitbetalen ervan.

 • Uitbetaling d.m.v. maandelijks voorschot kan je krijgen als je tijdig een proefberekening doet
 • Bij de Belastingaangifte 2021 worden toeslagen automatisch gecorrigeerd met terugwerkende kracht
 • Dit is tevens ook van toepassing voor andere toeslagen zoals Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget

Wijzigt er gedurende het jaar iets in het inkomen of de gezinssituatie? Geef dit dan direct door omdat de toeslagen direct op de nieuwe situatie worden toegepast.

Ruim 500.000 mensen lopen jaarlijks zorgtoeslag mis, simpelweg omdat ze het niet aanvragen. Nu de zorgpremie en zorgtoeslag 2021 nog verder is gestegen, is het extra interessant om de hoogte ervan te berekenen. Zeker voor alleenstaanden en partners met een laag (verzamel-)inkomen. Kijk nu of jij in aanmerking komt om zorgtoeslag te gaan aanvragen.

Zorguitgaven stijgen ieder jaar maar door. De zorgverzekering wordt daardoor jaar na jaar steeds duurder, lagere inkomens zijn hiervan de dupe. Ter compensatie is per 2006 zorgtoeslag ingevoerd, mogelijk kun je hier anno 2021 nog voor in aanmerking komen.

De zorgtoeslag wordt altijd rond de 20e van de maand overgemaakt. 21 december 2021 ontvang je de eerste zorgtoeslag 2022, bedoeld voor de maand januari. Elke daaropvolgende maand wordt de 20e dag van de maand aangehouden. Op het moment dat er weekenden of feestdagen zijn geldt de eerst daarop volgende werkdag. De precieze uitbetaaldata voor de zorgtoeslag 2021 zijn in de tabel hierboven vermeld.

Zorgtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht

Voor 2021 is dat nog heel lang mogelijk, je hebt daarvoor tijd tot september 2022. Dit met de voorwaarden dat je voorheen er géén aanspraak hierop hebt gemaakt.

Uitzondering: Je kan het voor de voorgaande jaren nog wel ontvangen voor specifieke situaties. Wanneer je privé aangifte van bepaalde jaren nog niet definitief is. Bij een voorlopige aangifte, vastgesteld bij de Belastingdienst, is het inkomen nog niet vast komen te staan. Zo kan de hoogte ervan nog wijzigen. Zo komt het regelmatig voor dat mensen moeten terugbetalen, of nog recht hebben op een hoger geldbedrag. Hiervan krijg je dan automatisch bericht.

Kan je zorgtoeslag stopzetten?

Het is mogelijk om per direct deze wijziging door te voeren. Hiervoor kunnen verschillende redenen worden opgegeven. Het kan zijn dat er onterecht geen zorgverzekering is afgesloten. Maar ook dat je verhuisd ben naar het buitenland. Gedetineerden (ook aankomend jaar) nog steeds bent, militairen en gemoedsbezwaarden hebben geen recht op zorgtoeslag.

Om de zorgtoeslag te stoppen onderneem je de volgende stappen:

 1. Ga naar de website van de Belastingdienst
 2. Vul in de zoekbalk in: ‘zorgtoeslag stoppen’
 3. Inloggen op mijn toeslagen
 4. Kies voor ‘Wijziging doorgeven’
 5. Kies voor op ‘Toeslag stoppen’
 6. Kies voor ‘Zorgtoeslag’

Hier zie je ook het voorblad en de specificatie.

De uitbetaling zal stopgezet worden. Daardoor zal de aangifte van het betreffende belastingjaar een eventuele correctie op het voorschot plaatsvinden.

Besparen op je zorgverzekering?

Gebruik de kieswijzer om op zoek te gaan naar de beste zorgverzekering en een zo goedkoop mogelijke premie.

Peter Verhoeven Profielfoto

Peter Verhoeven - eigenaar Zorgvergelijker

Expert sinds 2009 op het gebied van zorgverzekeringen vergelijken. Specialisatie is het publiceren van zorg gerelateerde onderwerpen. Door te berichtten over onderbouwde publicaties zijn de artikelen op Zorgvergelijker betrouwbaar en veilig.

LinkedIN