Boulimia Nervosa

Evenals iemand die aan Anorexia Nervosa lijdt is, de patiënt met Boulimia Nervosa in de beginperiode ook overdreven bezig met het beheersen van figuur en gewicht. Het grote verschil ligt echter in het feit dat de patiënt met Boulimia de controle over het eetgedrag verliest en daardoor veel meer gaat eten dan hij of zij eigenlijk wil. Om de daardoor ontstane gewichtstoename weer ongedaan te maken wordt naar extreme middelen gezocht om dit weer sneller kwijt te raken, bijvoorbeeld door te braken of aanzienlijke hoeveelheden laxeermiddelen te gebruiken. Het eten neemt de spenning weg en geeft een gevoel van troost, maar op hetzelfde moment bouwt het een schuldgevoel op vanwege het feit dat de controle weg is.

Kenmerken van boulimia nervosa

  • Uiterlijk vaak open en tevreden, maar achter hun muur innerlijk diep ongelukkig
  • Zeer chaotisch eetpatroon, vreetbuien afgewisseld met drang naar ‘zelfreiniging’
  • Schaamte, laag gevoel van eigenwaarde
  • Soms automutilatie en suïcideneiging
  • Sterke aanleg voor verslavingen
  • Sterk verstoord lichaamsbeeld, extreme aandacht voor uiterlijk.

Wat is het verloop?

Door het onregelmatige eetpatroon kunnen er naast het afnemende gevoel voor eigenwaarde, dat voor een ernstige depressie kan zorgen, ook ernstige lichamelijke problemen ontstaan. Dit kan verlopen met bijvoorbeeld de bloeddruk, hartritmestoornissen, vochtophopingen en problemen met spierweefsel.

Daarnaast komen patiënten door hun lage gevoel van eigenwaarde vaak na verloop van tijd in een isolement ofwel verbergen ze hun ware gevoelens achter een overdreven opgewekt humeur. Hierdoor kan men steeds verder wegzakken en de lust in het leven verliezen en ook komt het voor dat patiënten regelmatig overgaan tot automutilatie om hun innerlijke pijn te verdoven.

Is er met behandeling te genezen?

Hoe eerder de boulimia nervosa wordt gesignaleerd, des te groter de kans op genezing is. Behandeling is nodig, daar slechts een enkeling de stoornis eigenhandig weet te overwinnen. De oplossingen liggen op hetzelfde terrein als bij Anorexia, op het gebied van de psychotherapie zijn hier verschillende mogelijkheden tot hulp, zoals gedragstherapie en groepstherapie. Doordat de direct omgeving vaak moeilijk om kan gaan met de stoornis kan ook gezinstherapie een goede hulp zijn.